Sami Sundell
Sami Sundell
5 min read

Tags

Aamu­lehti tietää tänään (24.2.2023) kertoa, että Tampereen kaupunki suunnittelee ensi kesäksi uusia rajoituksia sähkö­potku­lautailijoille. Syynä on Pirkan­maan hyvin­vointi­alueen tuottama selvitys, jonka mukaan vuoden 2019 maalis­kuusta vuoden 2022 syys­kuuhun erilaisia sähkö­potku­lautoihin liittyviä vammoja oli hoidettu sairaan­hoito­piirin alueella 1 041 kertaa.

Liikenne­insinööri Pekka Stenman Tampereen kaupungilta kertoo, että skuuteista “alkaa olla aika­moisia kustannuksia yhteis­kunnalle sairaan­hoidon kuluina”, joten kaupunki haluaa hillitä menoa.

“Meillä ei ole lain tuomaa määräys­valtaa operaattoreihin. Tässä yritetään nyt neuvottelun keinoin löytää ratkaisuja.”

Harkinnassa on esimerkiksi myös päivän­aikaisen ajo­nopeuden laskeminen ainakin tietyillä vyöhykkeillä, sillä yli puolet onnettomuuksista tapahtuu päivällä. Yö­aikaan ja päihtyneenä tapahtuviin onnettomuuksiin vaikuttaminen on Stenmanin mukaan hankalaa, ellei toimijoiden kanssa löydetä yhteis­ymmärrystä yö­ajamisen rajoittamisesta.

“Toistaiseksi ainakaan sellaista yhteis­ymmärrystä ei ole löytynyt.”

Työn alla on myös pysäköinti­paikat, joille laudat olisi pakko pysäköidä. Saman­laisia suunnitelmia on myös Helsingissä.

Uusi selvitys kertoo karua kieltä sähkö­­potku­­lautailijoiden onnettomuuksista Tampereella… (Aamulehti 24.2.2023)

Totta tosiaan, tammi­kuun alussa Yleis­radio uutisoi, että myös Helsinki suunnittelee vastaavaa pysäköinti­kieltoa.

Valmistelussa on esitys, jonka mukaan kanta­kaupungissa saisi pysäköidä laudan vain niille tarkoitetuille pysäköinti­alueille.

“Käytäntö olisi laudoille saman­kaltainen kuin kaupunki­pyörillä, jotka pitää palauttaa aina telineeseen, mutta telineitä laudoille ei ole tulossa, vaan tietty paikka, johon ne saa pysäköidä”, sanoo Helsingin liikenne­suunnittelu­päällikkö Reetta Putkonen.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ongelmia aiheuttanut kadulle ja rakennusten seinustalle pysäköinti ei olisi enää sallittua. Ydin­keskustassa olisi liikenn­emerkein osoitettu sähkö­potku­lautojen alueellinen pysäköinti­kielto.

Sähkö­potku­lautojen seka­melska jäämässä Helsingin keskustassa historiaan: pysäköinti aiotaan sallia vain omissa parkki­ruuduissa (Yle 10.1.2023)

Putkonen rinnastaa lautojen pysäköinti­alueet kaupunki­pyöriin. Niillä on kuitenkin yksi merkittävä ero: kaupunki­pyörät ovat kaupungin palvelu, jossa telineisiin palauttaminen on käyttö­sopimuksessa saneltu ehto. Samaan tapaan esi­merkiksi Tampereella kaupunki­pyörät pitää ajon päätteeksi palauttaa kaupunki­pyörä­asemalle. Tämä pakko ei tule laista tai liikenne­merkeistä; seuraukset, jos niitä tulee, ovat sopimus­oikeudellisia ja perustuvat kaupungin ja kaupunki­pyöräilijän väliseen sopimus­suhteeseen. Vuokra­skuutilla pyyhältäjän ja kaupungin välillä tällaista suhdetta ei ole.

Miten kielto siis aiotaan toteuttaa?

Pysäköinti ja sen rajoitukset

Itsehän en ole millään muotoa tie­liikenne­juristi, mutta olen antanut itselleni kertoa, että sähkö­potku­laudat rinnastetaan liikenteessä polku­pyöriin. Polku­pyörien, kuten muidenkin ajo­neuvojen, pysäköinnistä puolestaan säädetään tie­liikenne­laissa. Lain 36 § antaa yleiset ohjeet pysäyttämiseen ja pysäköintiin, 37 § puolestaan aihetta koskevat rajoitukset ja 38 § vielä lisää nimenomaan pysäköintiä koskevia rajoituksia. Skuutti­poliittisesti olennaisin lienee 37. pykälän neljäs momentti:

Polku­pyörän tai mopon saa pysäyttää tai pysäköidä jalka­käytävälle ja pyörä­tielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalka­käytävälle tai pyörä­tielle ajo­neuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalka­käytävällä eikä pyörä­tiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajo­neuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajo­neuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Tie­liikenne­laki, 3. luku 37 § (TLL)

Momentin ensimmäinen lause on täysin yksi­selitteinen: skuutin voi pysäköidä jalka­käytävälle tai pyörä­tielle. Siitä ei luonnollisestikaan saa aiheutua vaaraa tai tarpeetonta haittaa liikenteelle.

Helsingissä tämä pysäköinti­oikeus kuitenkin aiotaan poistaa “liikenne­merkein osoitetulla sähkö­potku­lautojen alueellisella pysäköinti­kiellolla”. Olisikohan jonkun pitänyt kysyä, mitä merkkiä tällaiseen kieltoon aiotaan käyttää?

Vinkkinä voin kertoa, että ainakaan merkki C39, pysäköinti­kielto­alue, se ei ole, sillä…

Merkkien C39 ja C40 [pysäköinti­kielto­alue päättyy] rajoittamalla alueella on ajo­neuvon pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikenne­merkillä.

Merkki ei koske 37 §:n 4 momentissa sallittua polku­pyörän ja mopon pysäköintiä jalka­käytävälle.

Tie­liikenne­laki, Liite 3.3 (TLL)

Itseäni kiinnostaisi kovin kuulla, mitkä Helsingin ja Tampereen suunnitelmat ovat. Aiotaanko kaupungeista mahdollisesti poistaa jalka­käytävät ja pyörä­tiet kokonaan?

Valvonta sakkaa

Edellä lainasin 37 § 4. momentin kokonaisuudessaan täsmällisestä syystä. Samalla, kun momentti antaa polku­pyörille ja mopoille luvan pysäköidä jalka­käytäville ja pyörä­teille, se tarjoaa käden­ojennuksen myös jakelu­liikenteelle: mikäli muuta paikkaa ei löydy, esi­merkiksi kuorman purkamisen ajaksi myös muun ajo­neuvon voi pysäyttää jalka­käytävälle tai pyörä­tielle. Tampereella käytännön esi­merkin saa vaikkapa pyöräilemällä Puutarhakadun – keskustan pyöräilyn pää­väylän – päästä päähän ja laskemalla, kuinka montaa pysäköityä autoa matkalla joutuu väistämään. Useimpina ajo­kertoina kuormaa puretaan monen auton voimin, pitkään ja hartaasti.

Viime kesänä esitin, että kaupunki ja poliisi voisivat jo nykyisellään jaella pysäköinti­virhe­maksuja vaaran ja haitan aiheuttamisen perusteella, ja jopa poimia räikeimmät tapaukset varikolle. Kyselin jopa asiaa muutamalta virka­mieheltä ja poliitikolta, mutta kovin tuntui vaikealta tarttua asiaan.

Nyt kaupungit ovat kuitenkin kilpaa suunnittelemassa pysäköinti­rajoituksia, joiden laillinen asema on ainakin minun silmääni varsin epä­varma. Jos rajoitukset kuitenkin astuvat voimaan, niitä pitäisi myös valvoa – ja ainakaan toistaiseksi mikään Suomen kaupunki ei ole millään tavalla osoittanut intoa jalka­käytävä­pysäköinnin valvomiseen.

P.S. Siitä yhteis­kunnalle kalliiksi tulemisesta tuli mieleeni, että Pirkanmaan ely-keskus suunnittelee edelleen Puskiaisten oikaisua, jossa hassataan pari­sataa miljoonaa euroa ja laajat virkistys- ja ulkoilu­alueet auto­liikenteen alttarille. Samalle alttarille päätyy myös parisen­sataa liikenne­onnettomuuden kuolin­uhria vuosittain.

P.P.S. Helsingin Sanomien uutisessa Helsingin Putkonen kertoo kaupungin “tekevän sopimukset halukkaiden operaattorien kanssa”. Sanomatta jää, mitä tapahtuu, jos operaattori ei ole halukas sopimuksiin vaan kärrää vain skuuttinsa kadun­kulmaan. Oma veikkaukseni on, että ei yhtään mitään, vaan skuutit saa pysäköidä edelleen täsmälleen samoin kuin menneinäkin kesinä.

P.P.P.S. Vaikka tässäkin puhun, ja vaikka uutisissa puhutaan yleisesti sähkö­potku­laudoista, on syytä korostaa, että ongelma ovat itse asiassa nimen­omaan lyhyt­aikaiseen käyttöön vuokrattavat laudat. Harva jättää omaa lautaansa miten sattuu.