Sami Sundell
Sami Sundell
4 min read

Tags

Politiikan ja talouden toimittaja Marko Junkkari kirjoitti Helsingin Sanomiin 28.6. kommentin, jossa hän käsittelee samana päivänä edus­kunnassa ollutta Vilhelm Junnilan (ps) luottamus­äänestystä ja sen poikkeuksellisuutta. Ajattelin nostaa kirjoituksesta esiin pari asiaa, joihin toivoisin toimittajien – muidenkin kuin Junkkarin – kiinnittävän huomiota.

Äänestyksen poikkeuksellisuus

Kaikissa aikaisemmissa yksittäiseen ministeriin kohdistuvissa luottamus­äänestyksissä on kysymys ollut ministerin tekemisistä. Vilhelm Junnilan tapauksessa äänestettiin henkilöstä – onko hän yli­päätään sopiva ministeriksi.

Vilhelm Junnilan epä­luottamus­äänestyksessä […] (HS 28.6.2023)

Heti kirjoituksen ingressissä todetaan luottamus­äänestyksen olleen poikkeuksellinen, sillä se kohdistui henkilöön eikä henkilön tekemisiin.

Tavallaan tämä on tietysti totta, mutta samaan aikaan täysin väärin. Junkkari käy läpi Rudolf Holstit ja Anne Bernerit, mutta jostain syystä hän ei lainkaan pysähdy miettimään, mikä tilanteesta tekee poikkeuksellisen.

Minäpä kerron: meillä ei ole aiemmin ollut hallituksessa ministeriä, joka kaveeraa uus­natsien kanssa ja kampanjoi fasistisilla koira­pilleillä. Meillä ei aiemmin ole ollut puoluetta, joka tuuppaisi tällaisen henkilön ministeriksi. Kyse ei varmasti ole siitä, etteikö puolueissa aiemmin olisi ollut ihmisiä, joita ei haluttaisi valta­kunnan johto­paikoille, mutta yleensä tällaiset henkilöt ymmärretään jättää sivuun joko puolueen itsensä toimesta tai viimeistään hallitus­neuvottelujen edetessä.

Nyt perus­suomalaiset halusivat ministeriksi nimen­omaan Junnilan, ja Petteri Orpoa (kok) ei asia kiinnostanut niin paljon, että valinta olisi kyseen­alaistettu.

Kirjoittamalla, kuinka kyse on henkilöstä eikä tekemisistä, Junkkari antaa lisää poltto­ainetta perus­suomalaisten ikuisesti kuumana käyvälle valitukselle poliittisesta ajo­jahdista. Kyse on kuitenkin myös tekemisistä, ja niillä Junnila on osoittanut, millainen henkilö hän on.

Rationaalinen kokoomus

Ehkä hiukan enemmän ärsyttää se, miten Junkkari kuvailee Petteri Orpon tekemisiä.

Orpon mukaan hallituksessa on kyse “järki­avio­liitosta”, jonka tarkoitus on laittaa talous kuntoon, selvittää sote-kriisi ja hillitä ilmaston­muutosta. Hoitaa siis sitä [Ben] Zyskowiczin mainitsemaa tehtävää.

Orpoa pitää sinänsä kiittää rehellisyydestä. Asiat ovat selvästikin kokoomukselle tärkeämpiä kuin arvot – ja kieltämättä kokoomus onkin perinteisesti profiloitunut pragmaattisena asioiden hoitajana.

Vilhelm Junnilan epä­luottamus­äänestyksessä […] (HS 28.6.2023)

Ai jukoliste. Kokenut politiikan toimittaja kirjoittaa asioiden olevan tärkeämpiä kuin arvot, ikään kuin arvot eivät olisi niitä asioita sanelemassa. Se, että kokoomus lähtee “laittamaan taloutta kuntoon” ja tekee sen leikkaamalla miljardeja, ei ole pragmaattista asioiden hoitoa vaan ideologista hyvin­vointi­valtiosta leikkaamista.

Se, että hallitus rajoittaa lakko-oikeutta, kasvattaa laittoman työ­taistelun sakkoja ja asettaa sakon myös yksittäisille henkilöille, ei ole pragmaattista asioiden hoitoa vaan ammatti­yhdistys­liikkeen vastaista, arvo­perustaista politiikkaa. Paikallinen sopiminen, jota jälleen on tarkoitus edistää, on sekin yksi kokoomuksen pitkä­aikaisista tavoitteista; hyödyt ovat vähintäänkin epä­selvät, mutta tavoite sopii kokoomuslaiseen ihmis­kuvaan ja samalla vähentää edelleen ay-liikkeen valtaa.

Se, että hallitus “lisää toimeen­tulo­tuen velvoittavuutta” ja mahdollistaa sen entistä suuremman leikkaamisen, ei ole pragmaattista asioiden hoitamista vaan maan köyhimpiä kurittavaa arvo­politiikkaa; Suomi on saanut useita huomautuksia puuttellisesta perus­turvan tasosta, ja kokoomuksen ratkaisu tähän on leikata viime­sijaista tukea entisestään.

Se, että määrä­aikaisen työ­sopimuksen voi jatkossa solmia ilman syytä vuodeksi, irti­sanomista helpotetaan, työttömyys­turvan työssä­olo­ehtoja kiristetään ja sairaus­poissa­oloihin tuodaan karenssi­päivä on tietoista työn­tekijän aseman heikentämistä. Nämä kaikki vaikeuttavat esi­merkiksi “sote-kriisin selvittämistä”; kyse ei ole pragmatismista vaan ideologiasta.

Orpo on pragmaattinen toimija nimen­omaan eilen äänestyksessä olleessa kysymyksessä: hän on täysin valmis hallitukseen yhdessä ääri­oikeistolaisen puolueen ja uus­natsien kanssa poseeraavan Junnilan kanssa, kunhan se hallitus toteuttaa kokoomuslaisten arvojen mukaista politiikkaa. Kokoomus “profiloituu pragmaattisena asioiden hoitajana” vain, koska profiileja kirjoittavat Junkkarin kaltaiset journalistit, joille kokoomuslainen politiikka näyttäytyy arvo­vapaana.

P.S. Miten hallitus tarkalleen ottaen aikoo hillitä ilmaston­muutosta? Toistaiseksi näkyvin toimi on lupaus poltto­aineen hinnan­nousun pysäyttämisestä – jakelu­velvoitteen lisäystä päätettiin jo leikata, ja tarvittaessa alennetaan poltto­aine­veroa. Metsien hakkuut päätettiin pitää vähintään nyky­tasolla, koti­maisen turpeen saatavuus varmistetaan, kuivike­turve määritellään strategisesti tärkeäksi raaka-aineeksi ja turve­pellotkin pidetään käytössä. Jumaliste, Junkkari, kirjoita nyt edes siitä, mitä hallitus­ohjelmassa sanotaan, älä siitä, mitä poliitikko sinulle lupaa.

Poltto­aineeseen liittyvissä linjauksissaan hallitus­ohjelma ainakin osittain mukailee Mika Anttosen esittämiä ajatuksia jakelu­velvoitteen korvaamisesta “tehokkaammilla keinoilla”. Kannattaa muistaa, että Anttonen on öljy-yhtiön omistamisella omaisuutensa kerännyt miljardööri, ei objektiivinen tarkkailija.

P.P.S. Helsingin Sanomien toinen politiikan toimittaja Teemu Luukka kirjoittaa analyysissään, kuinka “Orpo pelasti hallituksen olematta [Junnilaa puolustaneen PS:n tai eroa vaatineen RKP:n] puolella”. Saman lehden toisen artikkelin mukaan “Orpo ja Purra taivuttelivat RKP:tä äänestämään niin, että Junnila saisi riittävät äänet kokoon”. Salissa kaikki äänestäneet kokoomuslaiset kannattivat Junnilan jatkoa – mukaan lukien pää­ministeri Orpo. Vaatii erityistä kykyä kuvailla Orpoa tässä tilanteessa puolueettomaksi, mutta politiikan toimittajilta se näköjään onnistuu.

P.P.P.S. Ennen edus­kunta­vaaleja Junkkari kertoi Ylellä, että hänen ikäisensä toimittajat “ovat aika epä­poliittisia” – lähetyksessä, jossa vieraana oli myös kaksi saman ikä­polven toimittaja-poliitikkoa. Voiko olla, että Junkkari vain on aivan peijoonin huono tunnistamaan tiettyjen asioiden poliittisuutta?