Yleisradio uutisoi tänään PAM:n näkökulman palkkojen alentamisesta. Liiton näkemyksen mukaan palkkojen alentaminen johtaa siihen, että yhä useampi kansalainen joutuu turvautumaan yhteiskunnan tukeen selvitäkseen arjen menoista.

Uutisen alkupuolella on lainaus, joka on herättänyt sosiaalisessa mediassa jonkin verran kohua:

Rosenqvistien nelilapsinen perhe on jo pitkään roikkunut toimeentulotuen rajalla. Kun palkoista, asumistuesta, lapsilisistä ja elatusmaksuista koostuvat nettotulot alittavat 3 500 euroa kuukaudessa, perhe tippuu toimeentulotuen piiriin.

Vaikka lapsia on neljä, 3 500 euron nettotulot kuukaudessa kuulostavat korkeilta toimeentulotuen rajalla roikkuvalle perheelle. Twitterissä asiaa hämmästellään, ihmetellään kuvituskuvaan eksyneiden koirien ruokalaskua, pohdiskellaan perheen valintoja.

Vaan tiedättekö mitä: ei niillä ole väliä. Toimeentulotukeen on oikeutettu, jos hyväksyttävät menot ylittävät nettotulot. Ei siinä sen kummempaa. Toimeentulotuessa otetaan huomioon seuraavanlaisia menoja:

Perustoimeentulotuki

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot
 • paikallisliikenteen maksut
 • lehtitilaukset
 • televisiolupa
 • puhelimen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan tarpeellisen suuruisiin asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin (esimerkiksi reseptilääkkeet).

Myönnettävän toimeentulotuen määrää harkittaessa otetaan asiakkaan tulot ja varat huomioon ensin perustoimeentulotukea määrättäessä.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat

 • lasten päivähoitomenot
 • ylimääräiset asumismenot (esimerkiksi muuttokustannukset)
 • erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot)

Toimeentulotuki (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Lisäksi voidaan maksaa ehkäisevää toimeentulotukea esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Voisin spekuloida sillä, mihin näistä Rosenqvistin perheellä osuu rastit, mikä tulonmuodostus on ylipäätään, tai mihin sitä rahaa hukkuu kun ei 3,5 kiloeuroa kerran riitä.

Vaan en spekuloi. Katsokaas, kun se ei kuulu minulle, eikä se kuulu kenellekään muullekaan Yleisradion jutun lukijalle. Perheen menoille on todennäköisesti selityksensä, mutta ei niitä pitäisi joutua avaamaan valtakunnallisessa mediassa. Nettotulojen euromäärän mainitseminen uutisessa ei tuo siihen mitään lisäarvoa, se ei ole itse jutun kannalta mitenkään olennainen seikka – Rosenqvistit ovat ylipäätään mukana vain yhdenlaisina inhimillisen hädän toteemeina.

PAMin huoli on, että hallituksen ehdottamat muutokset pakottavat yhä useamman työllisenkin hakemaan yhteiskunnalta tukea perustarpeiden tyydyttämiseen. Jos hallituksen toimet johtavat toimeentuloasiakkaiden lisääntymiseen, sitä voi pitää jonkinlaisena välillisenä yritystukena. Asiaa olisi voinut lähestyä vaikkapa kyselemällä kommenttia joltakulta puolueettomalta asiantuntijalta.

Nostamalla esiin yhden perheen ja julkaisemalla heidän nettotulonsa, Yleisradio herättää kysymyksiä ja antaa lisää vettä myllyyn niille, joiden mielestä hyvinvointivaltio kohtelee kansalaisiaan liian yltäkylläisesti. Samalla se vie huomion pois uutisen ytimestä. Tiedonvälityksen ja journalismin näkökulmasta nettotulojen mainitseminen tekee vain hallaa.

P.S. Ei hätää, toimeentulotuen saajatkin kyllä “ottavat osaa talkoisiin”: Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä muun muassa toimeentulotukea korjataan negatiivisella indeksillä, joten tuet pienenevät.